BG | EN

За нас

SMART STRATEGIES Ltd. e консултантска компания, която надгражда старите и въвежда нови подходи в областта на организационното и личностно развитие. Ние предлагаме един коренно различен подход и иновативно отношение към хората в организацията, в семейството и личните взаимоотношения.

Като Ваш доверен, корпоративен партньор предлагаме SMART (Stable Management for Achieving Results in Teamwork) стратегии за устойчиво управление, което ще повиши постиженията на екипите във Вашата организация.

Ние работим с фирми и организации, чиито приоритети са да развиват човешките ресурси и екипните взаимодействия, лидерството и организационната ефективност. Подкрепяме ги в разбирането им, че инвестирането в екипността и индивидуалността е най-ефикасната организационна стратегия. Затова предлагаме на клиентите си да предефинират и използват ROI подхода като „Връщане към индивидуалността” /Return On Individuality/.

Убедени сме, че различието е жизнено важна необходимост за организациите и личността, и затова Ви предлагаме иновативни стратегии за ефективност.

Организационна
диагностика
и консултиране
Индивидуална
диагностика
и консултиране
Обучения Здравна
диагностика и
благополучие
Headhunting

Ключови клиенти